પ્રચાર

ચિકન અને શાકભાજી સાથે વેલેન્સિયન paella

વેલેન્સિયન પાએલા, વેલેન્સિયન સમુદાયની એક વિશિષ્ટ પરંપરાગત વાનગી. થોડીક લાગે તો પણ બનાવવા માટે આ એક સરળ વાનગી છે...

લાલ વાઇન સાથે ફ્રેન્ચ ટોસ્ટ

રેડ વાઇન સાથે ટોરીજાઝ, એક ખૂબ જ લોકપ્રિય મીઠી કે જે ઇસ્ટરમાં પીવામાં આવે છે. ટોરીજસમાં બ્રેડનો લાભ લેવાનો સમાવેશ થાય છે ...