મોન્ટસે મોરોટે

મને રસોઈ ગમે છે, તે મારા શોખમાંનો એક છે, તેથી જ મેં મારો બ્લોગ શરૂ કર્યો, મોન્ટસે સાથે કુકિંગ, જેમાં હું રોજિંદા જીવનની વાનગીઓને એક સરળ અને સરળ રીતે શેર કરું છું અને તેનો આનંદ માણી શકું છું.