પ્રચાર
nevaditos

નેવાડિટોઝ, ક્રિસમસ પર પરંપરાગત સ્વીટ

સ્નોમેન ઘણા ક્રિસમસ ટેબલ પર હાજર રહેશે અને નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાએ ફરીથી હાજર રહેશે. તેઓ ખૂબ સમાન મ manન્ટેકેડોઝ છે ...

ચટણી માં ડુક્કરનું માંસ ટેન્ડરલિન

ચટણીમાં ડુક્કરનું માંસ ટેન્ડરલinન, પાર્ટી ભોજનમાં તૈયાર કરવા માટે એક સંપૂર્ણ વાનગી, એક સ્વાદિષ્ટ સરલોઇન ખૂબ ...

ચટણીમાં પ્રોન સાથે સાધુ ફિશ

આજે હું તમને એક વાનગી લઈને આવું છું જે હું હંમેશાં આ ઉત્સવોનો એક દિવસ તૈયાર કરું છું, સોન માં પ્રોન સાથે મોનકફિશની એક પ્લેટ, ...