Dunya Santiago

Tôi là một kỹ thuật viên giáo dục trẻ em, tôi đã tham gia vào thế giới viết lách từ năm 2009 và tôi vừa trở thành một người mẹ. Tôi đam mê nấu ăn, nhiếp ảnh, đọc sách và thiên nhiên.