யேசிகா கோன்சலஸ்

என் பெயர் யெசிகா கோன்சலஸ் மற்றும் சமையல் என்பது எனது ஆர்வங்களில் ஒன்றாகும். எனது சமையல் செய்முறைகளில் சிலவற்றை உங்களிடம் விட்டுவிடுவதற்காக அவ்வப்போது இந்த வலைப்பதிவின் மூலம் நிறுத்துவேன்.

யெசிகா கோன்சலஸ் மார்ச் 58 முதல் 2007 கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார்