ایرنه گیل

نویسنده و ویراستار آموزشها و آموزشهای ویدئویی ، مخصوصاً اختصاص داده شده به DIY ، صنایع دستی ، صنایع دستی و بازیافت خلاقانه. خالق وبلاگ و کانال YouTube "El Taller de Ire" که از فلسفه DIY پیروی می کند.

ایرنه گیل از ژوئن 3 تاکنون 2017 مقاله نوشته است