ಯೆಸಿಕಾ ಗೊನ್ಜಾಲೆಜ್

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯೆಸಿಕಾ ಗೊನ್ಜಾಲೆಜ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ನನ್ನ ಭಾವೋದ್ರೇಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಅಡುಗೆ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ.

ಯೆಸಿಕಾ ಗೊನ್ಜಾಲೆಜ್ ಮಾರ್ಚ್ 58 ರಿಂದ 2007 ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ