Irene Gil

Người viết và biên tập các hướng dẫn và video hướng dẫn, đặc biệt dành riêng cho DIY, đồ thủ công, đồ thủ công và tái chế sáng tạo. Người tạo blog và kênh YouTube "El Taller de Ire" theo triết lý DIY.

Irene Gil đã viết 3 bài báo kể từ tháng 2017 năm XNUMX