Iren Gil

Yozuvchi va o'qituvchilar va video darsliklarning muharriri, ayniqsa DIY, hunarmandchilik, hunarmandchilik va ijodiy qayta ishlashga bag'ishlangan. DIY falsafasiga amal qiluvchi "El Taller de Ire" blogining va YouTube kanalining yaratuvchisi.

Irene Gil 3 yil iyun oyidan beri 2017 ta maqola yozgan