Maria vazquez

Ang pagluluto ay isa sa aking mga libangan mula noong bata ako at nagsilbi ako bilang asno ng aking ina. Bagaman wala itong kinalaman sa aking kasalukuyang propesyon, ang pagluluto ay patuloy na nag-aalok sa akin ng napakahusay na sandali. Gustung-gusto kong basahin ang pambansa at pang-internasyonal na mga blog sa pagluluto, panatilihing napapanahon sa mga pinakabagong publication at pagbabahagi ng aking mga eksperimento sa pagluluto sa aking pamilya at ngayon sa iyo.