லொரேட்டோ

எனக்கு காஸ்ட்ரோனமி ஒரு கலை. இதைப் பற்றி எழுதுவது விலைமதிப்பற்றது, சமையல் ஓய்வெடுக்கிறது, தவிர்க்கிறது மற்றும் எங்கள் கற்பனையை ஊக்குவிக்கிறது என்று நினைக்கும் நபர்களில் நானும் ஒருவன். எனவே எனது கருத்தை புரிந்துகொள்வது எனக்கு வேடிக்கையாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் இருக்கிறது. முப்பது வயதில், நான் இன்னும் பல விஷயங்களுக்கு ஆசைப்படுகிறேன், ஆனால் சந்தேகமின்றி, உலகின் சிறந்த உணவகங்களுக்கு பயணம் செய்வது அவற்றில் ஒன்று.