මොන්ට්ස් මොරෝට්

මම ඉවුම් පිහුම් වලට කැමතියි, එය මගේ විනෝදාංශයකි, ඒ නිසා මම මගේ බ්ලොග් අඩවිය ආරම්භ කළෙමි, මොන්ට්සේ සමඟ ආහාර පිසීම, එහිදී මම එදිනෙදා ජීවිතයට වට්ටෝරු පහසු හා සරල ආකාරයකින් බෙදාගෙන එය භුක්ති විඳින්නෙමි.

මොන්ට්ස් මොරෝට් 736 ජුනි මාසයේ සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත