ටෝසි ටොරස්

හොඳ ආහාර වලට ඇල්මක් දක්වන මම පොදුවේ ආහාර පිසීමේ රසිකයෙක් යැයි ප්‍රකාශ කරමි. නිෂ්පාදන තෝරාගැනීමේදී සහ රසකාරක මිශ්‍ර කිරීමේදී, මගේ දෛනික නිර්මාණශීලීත්වයේ මොහොත මට පෙනේ. සාම්ප්‍රදායික ආහාරපාන සහ ජාත්‍යන්තර ආහාරවල මිශ්‍රණයක් වන මගේ ප්‍රියතම කෑම වර්ග සහ වට්ටෝරු මෙන්න.

ටෝයි ටොරස් 108 අප්‍රේල් මාසයේ සිට ලිපි 2018 ක් ලියා ඇත