ඇල ජිමිනෙස්

මම කුඩා කල සිටම ආහාර පිසීමට ප්‍රිය කර ඇත්තෙමි, දැනට මම මගේම වට්ටෝරු සෑදීමට සහ වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඉගෙන ගත් සෑම දෙයක්ම වැඩිදියුණු කිරීමට කැපවී සිටිමි, මම ඔබ සමඟ බෙදා ගැනීමට කැමති ආකාරයටම මගේ වට්ටෝරු වලට ඔබ කැමති වනු ඇතැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි.