ආනා සහ අසූ චමරෝ

අපි ඇන්ඩලුසියානු සහෝදරියන් දෙදෙනෙක්. මෙම විනෝදාංශය අප ස්වාධීන වූ දා සිට අප සමඟ සිටි අතර අපි නිවසේදී කොතරම් හොඳින් කෑවාදැයි අපට වැටහුණි… .අපි කුස්සියේ අවුල් වී එය භුක්ති විඳීමට පටන් ගත්තේ එවිටය. එතැන් සිට අපි අපේ බ්ලොග් අඩවියේ ලා කුචාර අසුල් ලියා ඇත.