Тони Торрес

Сайхан хоолонд дуртай хүний ​​хувьд би ерөнхийдөө хоол хийх дуртай гэдгээ зарладаг. Бүтээгдэхүүн, амтыг сонгохдоо би өдөр тутмын бүтээлч сэтгэлгээгээ олж авдаг. Энд би уламжлалт болон олон улсын хоолны холимог болох дуртай хоол, жороо хуваалцаж байна.