ചെമ്മീനും പച്ചക്കറികളും ഉള്ള ചൈനീസ് നൂഡിൽസ്

ചെമ്മീനും പച്ചക്കറികളുമുള്ള ചൈനീസ് നൂഡിൽസ്, വളരെ പൂർണ്ണവും രുചികരവുമായ ഓറിയന്റൽ വിഭവം. തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി...

ഗലീഷ്യൻ സാൽപിക്കോൺ

ഗലീഷ്യൻ സാൽപികോൺ, വളരെ സമ്പൂർണ്ണ സ്റ്റാർട്ടർ, സമ്പന്നവും പുതുമയും. സാൽപികോൺ ഒരു സാലഡാണ്, അവിടെ നിരവധി പച്ചക്കറികൾ മുറിച്ചിരിക്കുന്നു…

പ്രചാരണം
വഴുതന, പടിപ്പുരക്കതകിന്റെ, തേൻ പഫ് പേസ്ട്രി

വഴുതന, പടിപ്പുരക്കതകിന്റെ, തേൻ പഫ് പേസ്ട്രി

ഞാൻ പലപ്പോഴും സ്വാദിഷ്ടമായ ടാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ല, പക്ഷേ അവ ഒരു മികച്ച വിഭവമായി ഞാൻ കാണുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും വിനോദം ചെയ്യുമ്പോൾ. ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു…

ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ചീസ് ക്രോക്കറ്റുകൾ

ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചീസ് ക്രോക്കറ്റുകളും ഒരു ആനന്ദമാണ്, അവ ഏത് സമയത്തിനും അനുയോജ്യമാണ്, ഒരു അപെരിറ്റിഫ്, ഏത് വിഭവത്തിനും ഒപ്പം...

ബെക്കാമൽ സോസ് ഇല്ലാതെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത വഴുതനങ്ങ

ബെക്കാമൽ സോസ് ഇല്ലാതെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത വഴുതനങ്ങ, വളരെ പൂർണ്ണമായതും തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമായ ഒരു വിഭവം. വളരെ എളുപ്പവും വേഗത്തിലുള്ളതും ആയതിനാൽ…

ചീര പാൻകേക്കുകൾ

ചീര പാൻകേക്കുകൾ, ലളിതവും സമ്പന്നവുമാണ്. അവശേഷിച്ച ചീരകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്…

ഉപ്പിട്ട പച്ചക്കറി എരിവുള്ള

ഉപ്പിട്ട പച്ചക്കറി ടാർട്ട്, വളരെ സമ്പന്നമായ എരിവ്. ഫ്രഞ്ച് പാചകരീതിയുടെ ഒരു പരമ്പരാഗത രുചികരമായ കേക്ക്, ഇതിന് അടിസ്ഥാനമുണ്ട്…

കട്ടിൽ ഫിഷിനൊപ്പം കറുത്ത ഫിഡ്യൂവ

കട്ടിൽ ഫിഷിനൊപ്പം കറുത്ത ഫിഡ്യൂവ. രുചികരവും ലളിതവുമായ ഒരു വിഭവം. എനിക്ക് ഈ ഫിഡുവയെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്, മഷി പുരട്ടിയ കട്ടിൽഫിഷ്...

മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത മാംസം

മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത മാംസം, സമ്പന്നമായതും ധാരാളം സ്വാദുള്ളതും, വളരെ നല്ലതും വളരെ മൃദുവുമാണ്. ഈ പാചകക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ, ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ...

വഴുതന ലസാഗ്ന

വഴുതന ലസാഗ്ന, തയ്യാറാക്കാൻ ലളിതവും സമ്പന്നവുമാണ്. ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന നിലയിൽ അവ വളരെ മികച്ചതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അതിഥികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്…

തണുത്ത ലീക്ക്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്രീം

തണുത്ത ലീക്ക്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്രീം

വളരെ ലളിതമാണ്, ഈ പാചകക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്, മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇത് ഒരു മികച്ച തുടക്കമാകും…