ສາທາລະນະ
ເຂົ້າໂອດເຂົ້າໂອດແລະໂກໂກ້ທີ່ມີ ໝາກ ອຶ, ກ້ວຍແລະ pear

ເຂົ້າໂອດເຂົ້າໂອດແລະໂກໂກ້ທີ່ມີ ໝາກ ອຶ, ກ້ວຍແລະ pear

ຊອກຫາອາຫານເຊົ້າທີ່ສົມບູນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນມື້ກັບພະລັງງານບໍ? ເຂົ້າໂອດເຂົ້າໂອດແລະໂກໂກ້ເຫຼົ່ານີ້ມີ ໝາກ ອຶ, ກ້ວຍແລະ…