тешилген картошка

Картошка, сонун коштоо

Сиз жөнөкөй, бирок ийгиликтүү рецепт издеп жатасызбы? Бул тешилген картошка эки талапка жооп берет жана коштоо болуп калат…