ហាណូយ mitchell

ព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៃការចម្អិនអាហារយឺតនិងស្រាបៀរហ្គីនណេសខ្ញុំបានរៀបចំរូបមន្តធ្វើនំម្រាមដៃសម្រាប់រយៈពេលយូរ។ បែបបុរាណ, ទំនើប, ខ្ញុំហ៊ានធ្វើអ្វីទាំងអស់! ពិសោធនិងសាកល្បងរសជាតិថ្មីខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកចូលចិត្តរូបមន្តរបស់ខ្ញុំឱ្យបានច្រើនដូចខ្ញុំធ្វើវាដែរ។

ហាណូយមីតឆេលបានសរសេរ ៨៩ មាត្រាចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៥