Loreto

עבורי גסטרונומיה היא אמנות. והיכולת לכתוב על זה היא יקרה מפז, אני אחד האנשים שחושבים שבישול מרגיע, מתחמק ומעודד את הדמיון שלנו. אז להעביר את הנקודה שלי זה כיף ומעניין עבורי. בגיל שלושים אני עדיין שואף להרבה דברים, אך ללא ספק, נסיעה למסעדות הטובות בעולם היא אחת מהן.