Ale Jimenez

אהבתי לבשל מאז ילדותי, כרגע אני מוקדש להכנת מתכונים משלי ולשיפור כל מה שלמדתי לאורך השנים, אני מקווה שאתה אוהב את המתכונים שלי בדיוק כמו שאני רוצה לחלוק אותם איתך.

Ale Jiménez כתב 366 מאמרים מאז אוקטובר 2012