Dunia Santiago

Kuv yog ib tus menyuam kawm txuj ci kev kawm txuj ci, Kuv tau koom nrog hauv kev sau ntawv txij li xyoo 2009 thiab kuv nyuam qhuav dhau los ua niam. Kuv mob siab rau ua noj ua haus, yees duab, nyeem ntawv thiab xwm.