Ana thiab Asu Chamorro

Peb yog ob Andalusian viv ncaus vwm txog kev ua noj. Cov nyiam no tau nrog peb txij li peb ua ywj siab thiab peb tau paub tias peb tau noj zoo li cas hauv tsev .... Nws yog qhov uas peb pib ntxhov siab nyob hauv chav ua noj thiab lom zem. Txij thaum ntawd los peb tau sau La Cuchara Azul ntawm peb cov blog.