Ale Jimenez

Kuv tau nyiam ua noj txij thaum kuv tseem yog menyuam yaus, tam sim no kuv mob siab ua kuv cov zaub mov txawv thiab txhim kho txhua yam kuv tau kawm ntau xyoo, Kuv vam tias koj nyiam kuv cov zaub mov txawv li kuv nyiam qhia rau koj.