هانا میچل

من که مدتهاست دستور پختن انگشتان را تهیه می کنم ، یک محله اهل پخت و پز آهسته و آبجو گینس است. سنتی ، مدرن ، من جرات انجام هر کاری را دارم! با آزمایش و امتحان طعم های جدید ، امیدوارم که شما دستورالعمل های من را به همان اندازه که من آنها را درست می کنم دوست داشته باشید.