دنیا سانتیاگو

من یک تکنسین آموزش کودک هستم ، از سال 2009 درگیر دنیای نویسندگی هستم و تازه مادر شده ام. من علاقه زیادی به آشپزی ، عکاسی ، مطالعه و طبیعت دارم.

دنیا سانتیاگو از ماه مه 137 تاکنون 2011 مقاله نوشت