سیب زمینی تند Chorizo

سیب زمینی تند Chorizo

با استفاده از این واقعیت که روزهای آخر باران باریده و در شمال خنک شده است ، من یک دستور العمل بسیار ساده برای ...