pestiños

Pestiños ، یک شیرینی سنتی که در تاریخ های عید پاک و کریسمس تهیه می شود. pestiños شیرین هستند ...

کوفته پر از سبزیجات

کوفته پر از سبزیجات. من عاشق تهیه این کوفته ها هستم ، آنها بسیار خوب و آبدار هستند. آنها به عنوان یک اپریتیف ایده آل هستند ، به عنوان یک شروع کننده ...

سانفاینا

Sanfaina ، یک غذای غنی از سبزیجات. یک غذای معمولی از کاتالونیا بسیار شبیه به پیستو مانچگو. گرچه در هر خانه ...

هاک در سس

ما می خواهیم یک جوجه در سس تهیه کنیم ، یک دستور العمل ساده و آسان برای تهیه آن. هاک یک ماهی سفید است ...