Maria vazquez

Mae coginio wedi bod yn un o fy hobïau ers pan oeddwn i'n blentyn ac roeddwn i'n gwasanaethu fel asyn fy mam. Er nad oes ganddo lawer i'w wneud â'm proffesiwn presennol, mae coginio yn parhau i gynnig eiliadau da iawn i mi. Rwyf wrth fy modd yn darllen blogiau coginio cenedlaethol a rhyngwladol, yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyhoeddiadau diweddaraf a rhannu fy arbrofion coginio gyda fy nheulu a nawr gyda chi.